EPC berekening

EPC IllustrationOm een omgevingsvergunning te krijgen voor het bouwen van een nieuw gebouw heeft u naast Bouwbesluitberekeningen ook een EPC berekening nodig. EPC staat voor Energie Prestatie Coëfficiënt. Hoe lager de EPC hoe energiezuiniger het gebouw. Niet alleen isolatiedikte is van invloed, maar ook vele andere factoren, zoals installaties en luchtdichtheid en elektraverbruik.

EPC Berekening maken

Zonder kennis is een EPC berekening zelf maken niet te doen, sofware is onontbeerlijk om een goede EPC berekening te maken. Voorheen waren twee normen verantwoordelijk voor de EPC berekening, maar die zijn samengevoegd in de NEN 7120. Vanaf die tijd is de term ook iets aangepast en heet voortaan Energie Prestatienorm Gebouwen. Kortom EPG berekening. Software is speciaal ontwikkeld om op basis van deze norm een berekening voor de Energie Prestatienorm Gebouwen te maken.

Wijziging van de EPG (EPC) vanaf 1 januari 2015

Per 1 januari 2015 is de energie prestatie norm van gebouwen opnieuw aangescherpt en aangepast in het Bouwbesluit. De aanpassing betekent een aanscherping van de eis van 20% tot 50%.

 Wijzigingen vanaf 1 januari 2015
EPC-eis
2014
2015
Bijeenkomstfunctie
2,0
1,1
Celfunctie
1,8
1,0
Gezondheidszorgfunctie met bedgebied
2,6
1,8
Gezondheidszorgfunctie anders dan met bedgebied
1,0
0,8
Kantoorfunctie
1,1
0,8
Logiesfunctie in logiesgebouw
1,8
1,0
Onderwijsfunctie
1,3
0,7
Sportfunctie
1,8
0,9
Winkelfunctie
2,6
1,7
Woningen en Woongebouwen
0,6
0,4