Bouwtekening carport maken

Een auto staat beschermd onder een carport. En krabben in de barre winterdagen is tevens verleden tijd. Het is altijd aan te raden om een bouwtekening van de carport te laten maken. Alle specificaties liggen dan vast. De exacte afmetingen van de carport, een sierlijst, isolatie t.b.v. condens ja of nee.

Dit soort technische zaken worden verwerkt op een bouwtekening. Er is dan voor de aannemer geen ruimte voor een eigen invulling, waardoor u ook krijgt waarvoor u betaalt.

Bouwtekening carport laten maken

De bouwtekening oftewel bestektekening vormt dus het contractstuk met uw aannemer. Daarnaast kan het zijn dat u een omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) moet aanvragen bij uw gemeente. Doe zelf de vergunningscheck op Omgevingsloket Online.

Is het u allemaal te ingewikkeld? Vraag het dan na bij uw gemeente. Heeft u wel een vergunning nodig? Dan is het sowieso verstandig na te vragen of uw plannen gerealiseerd mogen worden.

Een bouwtekening van een carport is dus meer dan alleen een plattegrond en een aanzicht. Welke informatie behoort er op een bouwtekening te staan?

Op de bouwtekening van een carport staat de volgende informatie:

 • Plattegrond bestaande situatie
 • Plattegrond nieuwe situatie
 • Gevelaanzichten bestaande situatie
 • Gevelaanzichten nieuwe situatie
 • Doorsnede bestaande situatie
 • Doorsnede nieuwe situatie
 • Detailtekeningen schaal 1:5 of 1:10
 • Situatietekening
 • Materiaal- en kleurenschema

Optie: Constructie

Naast een bouwtekening van uw carport, moet een constructeur controleren of de toegepaste constructie veilig is. Bijvoorbeeld een stalen balk of een houten balklaag moeten berekend worden of ze sterk genoeg zijn.

Deze informatie wordt ook op een constructietekening verwerkt en is ook onderdeel van de overeenkomst met uw aannemer. Als u vergunning moet aanvragen dan worden deze berekeningen en tekeningen ook ingediend bij uw gemeente.

 • Constructieberekeningen
 • Constructietekeningen (funderingsplan, verdiepingsvloer)

Aanvraag Omgevingsvergunning

Het bouwen van een carport aan uw woning kan niet zomaar. Bij kleine bouwwerken hoeft geen omgevingsvergunning te worden aangevraagd als je voldoet aan enkele spelregels. Of je een omgevingsvergunning nodig hebt kun je zelf controleren op Omgevingsloket Online.

Voor de constructie geldt een fundering ´op staal´. Indien een fundering op palen nodig is geldt een n.t.b. meerprijs.