Bouwtekening Aanbouw


Een grotere woonkamer of een extra grote leefkeuken. Een aanbouw aan uw woning maakt het u een stuk comfortabeler. Het is altijd aan te raden om van deze aanbouw een bouwtekening te laten maken. Alle specificaties liggen dan vast. De exacte afmetingen van de aan- of uitbouw, de dikte van de isolatie, het type kozijnen: dit soort technische zaken worden verwerkt op een bouwtekening. Er is dan voor de aannemer geen ruimte voor een eigen invulling, waardoor u ook krijgt waarvoor u betaalt.

Bouwtekening aanbouw laten maken

De bouwtekening oftewel bestektekening vormt dus het contractstuk met uw aannemer. Daarnaast kan het zijn dat u een omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) moet aanvragen bij uw gemeente. Doe zelf de vergunningscheck op Omgevingsloket Online. Is het u allemaal te ingewikkeld? Vraag het dan na bij uw gemeente.

Heeft u wel een vergunning nodig? Dan is het sowieso verstandig na te vragen of uw plannen gerealiseerd mogen worden.

Een bouwtekening van een aanbouw is dus meer dan alleen een plattegrond en een aanzicht. Welke informatie dient er dan op een bouwtekening te staan?

Op de bouwtekening van een aanbouw staat de volgende informatie:

 • Plattegrond bestaande situatie
 • Plattegrond nieuwe situatie
 • Gevelaanzichten bestaande situatie
 • Gevelaanzichten nieuwe situatie
 • Doorsnede bestaande situatie
 • Doorsnede nieuwe situatie
 • Detailtekeningen
 • Situatie tekening
 • Materiaal- en kleurenschema

Optie: Constructie

Naast een bouwtekening van uw aanbouw moet een constructeur controleren of de toegepaste constructie veilig is, bijvoorbeeld of een stalen balk of een houten balklaag wel sterk genoeg is. Dat moet dan berekend worden.

Deze informatie wordt ook op een constructietekening verwerkt en is ook onderdeel van de overeenkomst met uw aannemer. Als u vergunning moet aanvragen worden deze berekeningen en tekeningen ook ingediend bij uw gemeente:

 • Constructieberekeningen
 • Constructietekeningen (funderingsplan, verdiepingsvloeren, kapplan)
 • Eventueel constructiedetails

Aanvraag Omgevingsvergunning

Het bouwen van een aanbouw aan uw woning kan niet zomaar. Bij kleine bouwwerken hoeft geen omgevingsvergunning te worden aangevraagd, als je voldoet aan enkele spelregels. Of je een omgevingsvergunning nodig hebt, kun je zelf controleren op Omgevingsloket Online.

Voor de constructie geldt een fundering ‘op staal.’ Indien een fundering op palen nodig is, geldt een n.t.b. meerprijs.

Kosten aanbouw

Door het plaatsen van een aanbouw (of uitbouw) kunt u uw bestaande woonruimte uitbreiden. Daarmee zal de waarde van uw woning stijgen. Meerdere factoren spelen een rol bij het totale kostenplaatje, zoals het verschil in gevelindeling en het soort stenen. Wilt u inzicht krijgen in uw kosten aanbouw? U kunt contact met ons opnemen of een offerte aanvragen.