Bouwbesluitberekeningen

Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning moeten diverse berekeningen gemaakt worden. Een ervan is de EPC/ EPG berekening. Daarmee samenhangend moeten er ook Bouwbesluitberekeningen gemaakt worden. Met deze berekening wordt aangetoond dat het plan voldoet aan het Bouwbesluit.

Het Bouwbesluit is sinds 1992 in werking en omvat een verzameling bouwtechnische voorschriften waaraan alle bouwwerken én verbouwingen in Nederland moeten voldoen. In 2003 en later nog eens in 2012 werd een vernieuwde versie van kracht (Bouwbesluit 2003 en Bouwbesluit 2012). Het Bouwbesluit 2012 is een aantal keer aangepast. Voor de precieze inhoud hiervan verwijzen wij u door naar de Rijksoverheid waar de nieuwe versie in te zien is.

Bouwbesluitberekeningen laten maken

U kunt de bouwbesluitberekeningen laten maken door een van de bekwame adviseurs die bij ons zijn aangesloten. Bij een Bouwbesluitberekening wordt er getoetst op de volgende onderdelen:

  • Oppervlakte toetsing (NEN 2580)
  • Ventilatieberekeningen (NEN1087)
  • Daglichtberekeningen (NEN 2057)
  • Warmteweerstand berekening, ook wel Rc berekeningen genoemd
  • Eventueel Geluid

Prijs Bouwbesluitberekeningen

Bouwbesluitberekeningen € 220,-
Bouwbesluittekeningen (niet altijd vereist) € 100,-
Totaalpakket Bouwbesluitberekeningen + -tekeningen € 280,-

*Prijzen zijn excl. btw en op voorwaarde dat er dwg tekeningen aangeleverd worden.