Bouwbesluitberekeningen

Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning moeten diverse berkeningen gemaakt worden. Een ervan is de EPC/ EPG berekening. En daarmee samenhangend moeten er ook Bouwbesluitberekeningen gemaakt worden. Met deze berekening wordt aangetoond dat het plan voldoet aan het Boubesluit.

Bouwbesluitberekeningen laten maken

U kunt de bouwbesluitberekeningen laten maken door een van de bekwame advieurs die bij ons zijn aangesloten. Bij een Bouwbesluitberekening wordt er getoets op de volgende onderdelen:

  • Oppervlakte toetsing (NEN 2580)
  • Ventilatie berekeningen (NEN1087)
  • Daglichtberekening (NEN 2057)
  • Warmteweerstandberekening, ook wel Rc berekeningen genoemd
  • Eventueel Geluid